Kuulata evangeeliumi ainetel: Issa

Hea ekraanilugeja kasutaja:

Avab või sulgeb abiteksti.
Kuulamiseks liikuda alla-noolega edasi pleierile, kuni tuleb nupp “Start/Play episode”.
Kui pleier käivitada loonimekirjalt (Chapters), siis ei ole loo sees klahvidega kerimine võimalik.
Kerimiseks liigun tagasi üles pleieri peale.

* Tärniga peatükid ei pruugi unejutuks sobida.

[podlove-episode-web-player post_id=”2693″]